Αναμφισβήτητα επιτυχημένη διοργάνωση χωρίς  βοήθεια των εθελοντών είναι αδύνατη.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη ενός επιτυχημένου « 3ου Δρόμου Γεμάτου Ιστορία» αποδεικνύοντας πως το αρχαίο ρητό «ισχύς εν τη ενώσει»  είναι διαχρονικό.

Σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, να ειδοποιηθεί ο κάτωθι
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
Αποδέχομαι και υποχρεούμαι να τηρήσω τις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής και να ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες που θα μου αναθέσει να διεκπεραιώσω..
Απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή υλική ζημία που μπορεί να υποστώ ή να προκληθεί από τη συμμετοχή ως εθελοντής στον Αγώνα.
Εκτός από την βεβαίωση εθελοντισμού καμία άλλη απαίτηση δεν έχω από τους διοργανωτές.
Δίνω την άδεια μου στην Οργανωτική Επιτροπή και τον χορηγό του αγώνα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία (απεικόνιση) μου, το όνομα, τη φωνή και τις λέξεις μου στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, φιλμ, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας οποιαδήποτε μορφής, με σκοπό τη διάδοση και προβολή των στόχων και εκδηλώσεων του Αθλητικού αυτού γεγονότος.
logo-3

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος : ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 6948879183
Αντιπρόεδρος : ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6936880098
Ταμίας : ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ : 6976990129
Γραμματέας : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6979229409
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας : ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6947005444

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ  6948879183

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6947005444

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ info@historyrunsparta.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ registrations@historyrunsparta.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  volunteers@historyrunsparta.gr

© 2018 — Made with ♥︎ by cmd.gr